Üye Girişi
Metropoll Twitter

Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2014 "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri & Hükümetin Ortadoğu Politikası"

2014-06-30

Bu sunum araştırmanın küçük bir kısmını kapsamaktadır. Araştırmanın tüm sonuçlarını ve değerlendirmeleri içeren rapor MetroPOLL abonelerine sunulmaktadır.  Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri  Türkiye gündem konuları arasında ilk sırada yer almaktadır.  Partilerin adaylarının açıklanmasının ardından seçim yarışı da başlamıştır. Bu araştırmada Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan isimlerin kamuoyundaki algısı ve oy destekleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Türkiye’nin Ortadoğu politikası, Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz Davası hakkındaki kararları, kurumlara güven, liderlerin beğeni düzeyi ve yeni parti ihtiyacı konuları hakkında kamuoyunun görüşleri bu araştırmada yer almaktadır. Haziran 2014 Türkiye’nin Nabzı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 26-30 Haziran 2014 tarihleri arasında toplam 2668 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/- 1,93 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 

 


Türkiye’nin NabzıMayıs 2014 “Cumhurbaşkanlığı Seçimi& Yargı Bağımsızlığı Ve Basın Özgürlüğü“

2014-05-20

Bu sunum araştırmanın küçük bir kısmını kapsamaktadır. Araştırmanın tüm sonuçlarını ve değerlendirmeleri içeren rapor MetroPOLL abonelerine sunulmaktadır. Türkiye bir yandan cumhurbaşkanlığı seçimine doğru ilerler, muhtemel adayları tartışırken, diğer yandan da Soma faciası ve sokak protestolarıyla sarsılıyor. Sadece siyasetin değil, toplumun da giderek gerildiği, her konunun siyasal bir gerginlik parantezinde konuşulduğu bir ortam oluşuyor. İşte böyle bir ortamda gerçekleştirdiğimiz Mayıs araştırması gündemin kamuoyu tarafından algılanış biçimine ilişkin önemli veriler içeriyor. Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri  ön plana çıkmıştır. Bu araştırmada; Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bazı konularla kamuoyunda aday olarak ismi geçenlerin oy potansiyelleri incelenmiştir. Henüz resmen açıklanmış bir aday bulunmadığı için potansiyel adaylar üzerinde araştırma yapılmıştır. Ayrıca yargıya yönelik halkın değerlendirmeleri ve basın özgürlüğü algısı tespit edilmiştir. Her araştırmada tekrar ettiğimiz gibi liderlerin görev onayı ve beğeni seviyesiyle siyasi partilerin oy destekleri ölçülmüştür.

Mayıs 2014 Türkiye’nin Nabzı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine…

Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2013

2013-07-18

MetroPOLL Temmuz 2013 Türkiye’nin Nabzı Araştırması bir süredir yoğun şekilde gündemde olan ve gündeme yeni giren ulusal ve uluslararası birçok olayı halkın nasıl algıladığını ve bu olayların siyasal aktörler ve kurumların  itibarını nasıl etkilediğini incelemektedir. Bu sunum araştırmanın küçük bir kısmını kapsamaktadır. Araştırmanın tüm sonuçlarını ve değerlendirmeleri içeren rapor MetroPOLL abonelerine sunulmaktadır. 

Türkiye'nin Nabzı - 2013 TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

2013-12-30

 Bu sunum araştırmanın küçük bir kısmını kapsamaktadır. Araştırmanın tüm sonuçlarını ve değerlendirmeleri içeren rapor MetroPOLL abonelerine sunulmaktadır.

Her yıl sonunda yaptığımız yıllık değerlendirme araştırmalarından birini 2013 yılı için bu ay gerçekleştirdik. Dolayısıyla araştırmamızın amacı halkın bitirmekte olduğumuz yılı nasıl değerlendirdiğini belirlemektir. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz konular; halkın ülkenin gidişatı ve gelecek beklentisi, Hükümetin önemli bir kısım icraatlarının değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve muhalefet partisi liderlerin görev onayları, beğeni seviyeleri, Kurumlara güven, AB ve NATO’ya bakış ve siyasi partilerin oy desteklerinin seviyesidir.
 Bu araştırmanın alan çalışması 17 Aralık’tan önce gerçekleştirildiğinden Türkiye’yi sarsan son olayların etkisini içermemektedir. Bu konunun okuyucularımızca dikkate alınmasını özellikle belirtmek isteriz.
 Aralık Türkiye’nin Nabzı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 31 ilde tabakalı örnekleme yöntemi ile 11 - 16 Aralık 2013 tarihleri arasında toplam 1253 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; cinsiyet, yaş ve NUTS-2 bölgeleri kotaları uygulanarak 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,8…

Türkiye'nin Nabzı Ocak 2014- Yolsuzluk ve Cemaat-Hükümet Tartışmaları

2014-01-30

 Bu sunum araştırmanın küçük bir kısmını kapsamaktadır. Araştırmanın tüm sonuçlarını ve değerlendirmeleri içeren rapor MetroPOLL abonelerine sunulmaktadır. 

Bu araştırmanın temel amacı, 17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk operasyonu ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili halkın algısının belirlenmesidir.  Araştırmanın diğer bir amacı yaşanan olayların, halkın ülkenin gidişatı, gelecek beklentisi, siyasi partilerin oy destekleri üzerine etkisinin tespit edilmesidir. Kamuoyunda yoğun olarak yer alan Hükümet ile Cemaat arasındaki tartışmanın etkilerinin belirlenmesi de bu araştırmanın en önemli başlıklarından biridir.Ocak Türkiye’nin Nabzı araştırması ; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 31 ilde tabakalı rastgele örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 14 - 21 Ocak 2014 tarihleri arasında toplam 1545kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven…

Türkiye'nin Nabzı Nisan 2014 - Yerel Seçim Sonrası Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi

2014-04-28
Bu sunum araştırmanın küçük bir kısmını kapsamaktadır. Araştırmanın tüm sonuçlarını ve değerlendirmeleri içeren rapor MetroPOLL abonelerine sunulmaktadır.  Yerel seçimlerin ardından Türkiye gündeminde Ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri var. İlk defa doğrudan halk oyuyla seçilecek cumhurbaşkanı (kim olursa olsun) muhtemelen sistem tartışmalarını alevlendirecek. Bu araştırmayla, siyaset yeni bir evreye girerken toplumun nabzı ölçüldü. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, olası adaylar ve seçim ittifakları bu ayki araştırmanın ana temasını oluşturuyor. Ayrıca yerel seçimlere ilişkin bir analiz ve seçim sonrası yeniden gündeme gelmesi beklenen çözüm süreci hakkında bir değerlendirme de bu ayın araştırmasının konularından.
 Nisan 2014 Türkiye’nin Nabzı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 4 - 7 Nisan 2014 tarihleri arasında toplam 2549 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/- 1,93 hata payı ile yüz…

Türkiye’nin 2012 Yılı Karnesi ve 2013’den Beklentiler - Ocak 2013

2013-01-23

Bu araştırmanın temel amacı halkın 2012 yılı sonu itibariyle mutluluk seviyesi ve ülkenin gidişatı hakkındaki kanaatlerinin belirlenmesidir. Diğer amaç ise Hükümetin bir yıllık bazı icraatları hakkında halkın görüşleri ve partilerin oy desteklerinin tespit edilmesidir.

 

Okuyucularımız, araştırmanın alan çalışmasının, Hükümetin İmralı ile görüştüğünü ve yeni bir sürece girildiği açıklaması, CHP Liderinin bu süreci desteklediğini açıkça beyan etmesi ve MHP liderinini se bu sürece kesin ve net bir dille karşı çıkması ile Paris’te PKK’nın önde gelen 3 militanın öldürülmesi olaylarından önce yapıldığını dikkate alarak raporu değerlendirmesi gerekmektedir. Bu olayların kamuoyundaki etkisini ölçmek mümkün olmamıştır.

 

Araştırma; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak’ı içeren 31 ilin merkez ilçe/ilçeleri,…

Gezi Parkı Protestoları - Haziran 2013

2013-06-19

Bu araştırma, Taksim Gezi Parkı protestocularının profilini çıkarmak ve taleplerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır.
Araştırma yüz yüze görüşme tekniğiyle yürütülmüş olup, Taksim Gezi Parkında bulunan 500 protestocuyla,
11-13 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'nin Nabzı Kasım 2013

2013-11-30

 Bu sunum araştırmanın küçük bir kısmını kapsamaktadır. Araştırmanın tüm sonuçlarını ve değerlendirmeleri içeren rapor MetroPOLL abonelerine sunulmaktadır. Kasım ayı karışık araştırmasında kamuoyunun gündemine yoğun şekilde giren kız-erkek yaşayan öğrencilere ve dershanelerin kapatılmasına yönelik tartışmalar hakkında halkın görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.  Ayrıca daha önce Türkiye geneli ve Ankara ili özelinde yaptığımız seçmenlerin parti bağlılığı ve stratejik oy verme davranışını bu ay İstanbul için gerçekleştirilmiştir. Kasım Türkiye’nin Nabzı araştırması ; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 31 ilde tabakalı örnekleme yöntemi ile 23 - 25 Kasım 2013 tarihleri arasında toplam 1263 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; cinsiyet, yaş, eğitim, NUTS-2 bölgeleri ve kent/kır kotaları uygulanarak 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,8 hata payı ile gerçekleştirilmiştir.  İstanbul seçmeninin parti bağlılığı ve stratejik oy verme eğilimi özel dosyası ise İstanbul genelinde…

Türkiye'nin Nabzı Şubat 2014 - 17 ARALIK SONRASI TÜRKİYE VE ÇANKAYA’NIN SEÇİMİ

2014-03-04

Bu sunum araştırmanın küçük bir kısmını kapsamaktadır. Araştırmanın tüm sonuçlarını ve değerlendirmeleri içeren rapor MetroPOLL abonelerine sunulmaktadır.  30 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldı. Algıların ve kanaatlerin siyasal tercihlere dönüşeceği son haftaları yaşamaktayız. Başbakan Erdoğan Mart seçimlerini son 11 yılın en önemli seçimi ilan etmiş durumda. Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçim adeta bir genel seçim havası taşımaktadır. 30 Mart seçimleri, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini de etkileyecek derecede siyasal alanda büyük değişikliklere neden olabilecek bir potansiyele sahiptir. Bir yandan seçim kampanyaları devam ederken öte yandan da yolsuzluk iddiaları, kaset savaşları ve yüksek tonlu suçlamalar gündemden düşmüyor. Bu algı, kanaat ve tercih etkileme girişimlerinin seçimlere kadar artarak devam edeceği gözükmektedir.  Bu araştırmanın temel amaçlarından biri seçimlere bir ay kala bu girişimlerin toplumda nasıl bir etki bıraktığının fotoğrafını çekmek olduğu gibi 17 Aralık yolsuzluk…

Türkiye'de Darbeler ve Darbe Yargılamaları - Mayıs 2012

2012-04-30

Türkiye son 60 yıllık tarihinde üç doğrudan askeri müdahale yaşadı. 27 Mayıs 1960’la başlayan cumhuriyet dönemi darbeleri 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleriyle devam etti. Ardından 28 Şubat ‘post-modern’ darbesi ve 27 Nisan e-muhtırası geldi. Bu arada çok sayıda darbe teşebbüsü olduğu da biliniyor. 

Darbelerin bugünlerde yeniden gündeme gelmesinin nedeni Ergenekon ve Balyoz davalarının ardından 12 Eylül darbesinin ve 28 Şubat sürecinin de yargılanmaya başlaması. Türkiye darbeler ve darbecilerle bir tür ‘hesaplaşma’ veya yüzleşme diyebileceğimiz bir süreç yaşıyor.

Bu araştırma, darbeler, darbe teşebbüsleri, darbe yargılamaları, darbelerin sorumluları ve nedenleri üzerine şimdiye kadar yapılan en kapsamlı araştırma. Elde ettiğimiz bulgular toplumun ‘demokrasi’ ve ‘askeri darbeler’ arasında nasıl bir konumda durduğunu ayrıntılarla ortaya koyarken siyasilere ve askerlere önemli mesajlar veriyor. 

Liderlerin İtibarı ve Kurumlara Güven - Ocak 2013

2013-01-16

Bu araştırmanın amacı; Türk siyasi hayatına yön veren başta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve muhalefet partilerinin liderleri olmak üzere diğer siyasetçilerin ve devletin temel kurumların itibarlarına yönelik halkın görüşlerinin belirlenmesidir.

Araştırma; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak’ı içeren 31 ilin kent ve kırında 26 Kasım – 01 Aralık 2012 tarihleri arasında toplam 1202 kişi ile yapılmıştır.
 

Türkiye iyiye mi kötüye mi gidiyor?

 

Araştırmaya katılanlardan Türkiye’nin ‘iyiye gittiğini’ düşünenlerin oranı %36 iken, Türkiye’nin ‘kötüye gittiğini’ düşünenler %47’dır. 2011 Aralık ayında gerçekleştirilen araştırmada bu oranlar sırasıyla %54 ve %38'idi. Geçen yıldan…

Türkiye'nin Nabzı 'Gezi Parkı Protestoları VeTürkiye’nin Otoriterleşme - Özgürlük Sorunu' - Haziran 2013

2013-06-17

Bu rapor araştırmanın tamamını kapsamamaktadır. Araştırmanın tümüne erişmek isteyen okuyucularımızın bizimle irtibata geçmelerini rica ederiz.

Bu araştırmanın amacı; Taksim Gezi Parkı’nda belediye çalışmaları nedeniyle ağaçların sökülmesine karşı oluşan tepki ve bu tepkiye güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu Taksim’de ve Türkiye genelinde oluşan protestoların incelenmesidir.

Araştırma; Türkiye genelinde 31 ilde 03-12 Haziran 2013 tarihleri arasında toplam 2818 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma; cinsiyet, yaş ve kent/kır kotaları uygulanarak CATI (Computer Assisted Telephone

Türkiye'nin Nabzı Kasım 2013-2

2013-12-02

  Bu sunum araştırmanın küçük bir kısmını kapsamaktadır. Araştırmanın tüm sonuçlarını ve değerlendirmeleri içeren rapor MetroPOLL abonelerine sunulmaktadır. Kasım ayı karışık araştırmasında kamuoyunun gündemine yoğun şekilde giren kız-erkek yaşayan öğrencilere ve dershanelerin kapatılmasına yönelik tartışmalar hakkında halkın görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.  Ayrıca daha önce Türkiye geneli ve Ankara ili özelinde yaptığımız seçmenlerin parti bağlılığı ve stratejik oy verme davranışını bu ay İstanbul için gerçekleştirilmiştir. Kasım Türkiye’nin Nabzı araştırması ; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 31 ilde tabakalı örnekleme yöntemi ile 23 - 25 Kasım 2013 tarihleri arasında toplam 1263 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; cinsiyet, yaş, eğitim, NUTS-2 bölgeleri ve kent/kır kotaları uygulanarak 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,8 hata payı ile gerçekleştirilmiştir.  İstanbul seçmeninin parti bağlılığı ve stratejik oy verme eğilimi özel dosyası ise…

Türkiye Siyasal Durum Araştırması - Nisan 2012

2012-04-05
Nisan 2012’de gerçekleştirdiğimiz bu araştırmanın amacı Türkiye’deki seçmenlerin; (a) hayattan memnuniyeti ve gelecek beklentileri, (b) oy verme davranışları, (c) kongrelerden sonra CHP ve lideri hakkındaki kanaatleri, (d) yeni bir parti ve lider beklentisi (e) MİT ve Cemaat ile ilgili tartışma konularına bakışı, (f) liderlerin görev onayı, (g) gündemle ilgili diğer konular ve (h) siyasi partilerin oy desteklerini belirlemektir.
 
Bu araştırma; Türkiye genelinde 27 ilde 23 Mart – 4 Nisan 2012 tarihleri arasında toplam 1204 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma; cinsiyet, yaş ve yerleşim yeri kotaları uygulanarak CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi ile 0,95 güven sınırları içinde +/- 2.9 hata payı ile gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Siyasal Durum Araştırması - Eylül 2012

2012-09-19

Bu araştırmanın amacı; öncelikle son zamanlarda ülkemizde yaşanan olaylar ve yakın komşularımızla ilişkilerimizin halk tarafından nasıl algılandığını belirlemektir. Ayrıca her araştırmamızda ölçtüğümüz gibi halkın, ülke ve kendi kişisel geleceği hakkındaki beklentisini, yaşanan bu olayların oy verme davranışına etkisini, partilere ve siyasal aktörlere bakışını tespit etmektir.

 

 

Araştırma; Türkiye genelinde 27 ilde 14 – 19 Eylül 2012 tarihleri arasında toplam 1275 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma; cinsiyet, yaş ve kent/kır kotaları uygulanarak CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi ile 0,95 güven sınırları içinde +/- 2.7 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

HAYATTAN MEMNUNİYET

Hayatından memnuniyet duyanların oranı memnuniyetsiz olanlardan yüksektir. Ancak geçen yıl Aralık ayı ile kıyaslandığında memnuniyet düzeyinde kayda değer (% 20’yi aşkın) bir düşüş olduğu gözlenmektedir. Bu durum Türkiye’nin iyiye…

« Önceki 1 2 Sonraki »