Türkiye'nin Nabzı Ekim 2014 "Savaş ve Barış Arasında Türkiye’nin İç ve Dış Politikası"

Türkiye'nin Nabzı Ekim ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 17-22 Ekim 2014 tarihleri arasında toplam 2752 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/- 1,87 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.