Şekerbank Kurumsal Bankacılık İmaj Araştırması
Bir bankanın kurumsal bankacılık imajının tespit edilmesi amacıyla yapılan araştırmanın alan çalışması 14 ilde toplam 889 kurumsal bankacılık müşterisi ile yüz yüze anket görüşme tekniği uygulanarak gerçekleştirilmiştir.