Bankacılık Sektörü Özelleştirme Araştırması
Kamuoyunun, Devletinde faaliyet gösterdiği bazı sektörlerdeki kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirilmeleri hakkındaki görüşlerinin ve kamu bankalarının özelleştirilmelerine bakışlarının, bu özelleştirmeler sırasında izlenmesi gereken ideal yöntemin belirlenmesine ışık tutabilecek görüşlerin saptanabilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması Türkiye’nin kent nüfusunu temsil eden, şehirlerde yaşayan, 18 yaşından büyük, okuyan / çalışan aktif nüfus ile tesadüfü yöntemle yüz yüze anket tekniği kullanılarak Şekerbank için gerçekleştirilmiştir.