Üniversite Gençliğinin Askerlik Hizmetine Bakışı - Nisan 2010
Bu araştırmada, CHP'nin 2010 yılında bedelli askerlik konusunu gündeme getirdiği günlerde, Üniversite Gençliğinin bir bütün olarak askerlik hizmetine ve özellikle bedelli askerliğe bakışı belirlemek amacıyla yapılmıştı. Ancak Mart-Mayıs 2010 sürecinde Hükümet bu konuya sıcak bakmamış ve gündemden düşmüştü. Van Depreminden sonra bu konu, bu defa Hükümet tarafından gündeme getirildi ve şuana kadar bu konu Hükümet tarafından netleştirilmedi. Her ne kadar araştırma geçen yıl yapılmış olsada Üniversite Gençliğinin bu konudaki görüşleri bugün içinde çok büyük oranda geçerlidir ve hatırlanmasında fayda vardır. Araştırma sonuçları dört temel bulgu içermektedir. Bunlar: 1. Üniversite öğrencilerinin %98,6’sının askerlik görevini yapmadığı belirlenmiştir; 2. Askerlik görevinin bugünkü şekliyle devam etmesini isteyenlerin oranı %45’dir. Profesyonel orduya geçilerek mecburi askerliğin kaldırılmasını isteyenlerin oranı %40,4’dür; 3. Üniversite öğrencilerinin %48,1’i bedelli askerliğe olumlu bakarken %41,3’ü bu konuda olumsuz düşünmektedir; 4. Askerlerin siyasi konularda görüş bildirmesini öğrencilerin %53,7’si yanlış bulurken %28,7’si doğru bulmaktadır. Araştırma; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Trabzon’ u içeren 16 il de, 25’ i devlet, 4’ ü özel olmak üzere, 29 üniversitede yüz yüze görüşme tekniği ile 1-19 Nisan 2010 tarihinde toplam 2603 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem; üniversitelerdeki öğrenci sayısı, cinsiyet ve öğrenim görülen bilim dalı kotaları uygulanarak belirlenmiştir.