Kabine Değişikliği ve Ergenekon
Ergenekon örgütlenmesini vatansever bir yapılanma olarak görenlerin oranı yalnızca %7,7 iken, Ergenekon’un darbeci ve bir terör örgütü olduğuna inananların oranında 4 ay içerisinde %39’lardan %32’lere doğru bir gerileme görülmektedir. Ayrıca, Ergenekon Davası hakkında zaman geçtikçe halkın kafasının iyice karıştığı anlaşılmaktadır. Çünkü, Ocak 2009 tarihinde yaptığımız araştırmadan bu güne değin, Ergenekon’un nasıl bir örgütlenme olduğu konusunda fikir belirtmeyenlerin oranı %9 civarında bir artış göstererek %34,4’e yükselmiştir. Ergenekon örgütlenmesinin niteliği hakkındaki kafa karışıklığı, davanın siyasi mi hukuki mi olduğu konusunda da görülmektedir. Çünkü, bu davayı hem hukuki hem de siyasal bir dava olarak görenlerin oranında 4 ay içerisinde %13’lerden %30 varan büyük bir artış göze çarpmaktadır. Yine davayı tanımlamakta zorlanan ve fikir belirtmeyenlerin oranı da 5 puanlık bir artışla %16’ya çıkmıştır.