Ankara Siyasal Durum Araştırması, Aralık 2008
Ankara Siyasal Durum Araştırması, MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içinde yaşayanların belediye başkanlığı seçimiyle ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Bunun yanında 22 Temmuz 2007 seçimlerinden bu yana Ankara sakinlerinin yaşanan olaylar karşısında oy verme davranışlarının nasıl değiştiği araştırılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması Ankara merkezinde 29 Aralık 2008 tarihinde toplam 1568 kişi ile ilçe, mahalle büyüklüğü, cinsiyet ve yaş kotaları uygulanarak, CATI (telefonla görüşme) tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde +/- 2.5 hata payı ile gerçekleştirilmiştir.