İl Genel Meclisi Seçimi Araştırması I; Mart 2009
Türkiye’deki 81 il /diğer ilçeler / köylerinde (kent-kır nüfusu) 23 Mart 2009 tarihinde toplam 4280 kişi yapılmıştır. Araştırma cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak, 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,7 hata payı ile gerçekleştirilmiştir.