İl Genel Meclisi Seçimi Araştırması II; Mart 2009
Bu araştırmanın temel amacı; 22 Mart’ta yapılan İl genel meclisi ve belediye başkanlığı seçimini bir daha tekrar ederek son bir haftadaki olayların etkisi ile seçmenlerin oy verme davranışındaki değişiklikleri belirlemektir. Araştırmanın alan uygulaması; Türkiye’deki 81 ilde, 27-28 Mart 2009 tarihlerinde, toplam 3009 kişi ile cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak, CATI (telefonla görüşme) yöntemiyle yapılmıştır. Sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerle anket yapılmamıştır. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde +/- 1,79 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. CATI yönteminde; örneklemde belirlenen illerin il merkezlerindeki, diğer ilçelerindeki ve köylerindeki bütün telefon numaraları ayrı ayrı havuzlarda toplanmış ve bu havuzlardan örneklem sayısı kadar telefon numarası tesadüfi olarak bilgisayar programı yardımıyla çekilmiştir. Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.