29 Mart Yerel Seçimlerinin Ardından; Mayıs 2009
Bu araştırmanın temel amacı; 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrasında halkın seçim sonuçlarına bakışını ortaya koymaktır. Ayrıca; ekonomik krizin etkileri, CHP’nin son dönemlerde yürüttüğü siyasal açılım politikalarının yansımaları bu araştırmanın konularıdır. Son olarak ise, her ay olduğu gibi bu ayki araştırmamızda da AB, en beğenilen ve güvenilen lider ile hayattan memnuniyet konuları da araştırılmıştır. Bu araştırma; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Ordu, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak’ı içeren 30 ilin merkez ilçe/ilçeleri, diğer ilçeler ve köylerinde (kent-kır nüfusu) 08-15 Mayıs 2009 tarihleri arasında toplam 1270 kişi ile yapılmıştır. Araştırma cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak, 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,75 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. CATI yönteminde; örneklemde belirlenen illerin il merkezlerindeki, diğer ilçelerindeki ve köylerindeki bütün telefon numaraları ayrı ayrı havuzlarda toplanmış ve bu havuzlardan örneklem sayısı kadar telefon numarası tesadüfi olarak bilgisayar programı yardımıyla çekilmiştir. Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.