Türkiye’nin Nabzı Mart 2015 “Seçime Doğru Siyasette Uyum Ve Rekabet”

Türkiye'nin Nabzı Mart ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 7-12 Mart 2015 tarihleri arasında toplam 3007 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde 1,79. hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.