Türkiye’nin Nabzı Haziran 2015 “Seçim Sonuçları ve Koalisyon Seçenekleriyle Siyasette Yeni Dönemin Gündemi "

Türkiye'nin Nabzı Haziran ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26
bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 9-13 Haziran
2015 tarihleri arasında toplam 2483 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları
içinde 1,97 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.