Yurtiçi Turizm Beklentileri

Pandemi, savaş ve ekonominin etkileri turizm sektöründe pandemi sonrası iyileşmeyi yavaşlatıyor. Özellikle dış pazarda Ukrayna-Rusya savaşının etkisi turizm sektörünün ilgisini yerli turiste çeviriyor. Ülkedeki enflasyon rakamları ise bu ilgiyi karşılıksız bırakabilir. Mevcut ekonomik durumu dikkate alarak indirimlerle Türk pazarını desteklemeye çalışan turizmcilerin beklentileri karşılanabilecek mi?