Sağlıkta Şiddet

Süregiden saldırılar sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için devletin yasal düzenlemenin ötesinde gerekli fiili tedbirleri alıp almadığı sorusunu gündeme getiriyor. Toplumun çok büyük bir kesimi bu konuda devletin üzerine düşeni yapmadığı kanısında. Ancak sorun tek başına kamusal otoritenin alacağı tedbirlerle çözülebilecek gibi de görünmüyor. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların çok büyük bir kısmı hasta ve hasta yakınlarınca gerçekleştiriliyor. Devletin koruyucu tedbirlerinin yetersizliğinin yanısıra hasta yakınların bilgisizliği ve bilinçsizlik de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların önemli nedenleri arasında değerlendiriliyor.

 

Kısa dosyamızda bu iki temel soruya ilişkin verilerimizin detaylarını paylaşıyor, sağlık çalışanlarına güvenli mesailer diliyoruz.