Bu araştırma son zamanlarda gündemi işgal eden sporda şike olup olmadığı konusunu irdelemektetir. Araştırma İstanbul’un tümünü kapsayan 39 ilçesinde 10–18 Şubat 2012 tarihleri arasında toplam 1174 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma; cinsiyet, yaş ve ilçe kotaları uygulanarak CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi ile 0,95 güven sınırları içinde +/- 2.9 hata payı ile...
Bu araştırma 2011 sonunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın birinci amacı halkın 2011 yılı sonu itibariyle mutluluk seviyesi ve ülkenin gidişatı hakkındaki kanaatlerinin belirlenmesidir. İkinci olarak Hükümetin bir yıllık icraatlarından bazıları hakkında halkın görüşleri ile partilerin oy desteklerinin tespit edilmesidir.   ÜLKENİN GİDİŞATI VE HAYATTAN MEMNUNİYET Türkiye iyiye mi, kötüye mi gidiyor? Araştırmaya katılanlardan Türkiye’nin ‘iyiye...
Bu araştırma 2011 sonunda gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı Türk siyasi hayatına yön veren başta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve muhalefet partilerinin liderleri olmak üzere diğer siyasetçilerin ve devletin temel kurumların imajlarına yönelik halkın görüşlerinin belirlenmesidir.  CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’ÜN İTİBARI Cumhurbaşkanının Görevini Yapış Tarzı Araştırmaya katılanların %81’i Cumhurbaşkanının görevini yapış tarzını onaylarken %...
1937 ve 1938 yıllarında Dersim’de yaşananlar; devletin isyancıları meşru sınırlar içerisinde bastırmasından ibaret midir, yoksa isyan bastırılırken bir ‘devlet katliamı’ uygulanmış mıdır? Bu zıt kutuplu iki soru etrafında son haftalarda ateşli bir tartışma yaşanmaktadır. İsyanın sert bir biçimde bastırıldığı neredeyse herkes tarafından kabul edilmektedir. Tartışmayı alevlendiren husus ise isyanı bastıranların yönetici ve siyasi kimlikleridir....
12 Haziran Genel seçimlerinde umduğu oy oranını elde edemeyen Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP, önceleri tutuklu milletvekilleri ve yemin krizi ile son günlerde ise “Dersim Olayları” , “vicdani ret” ve İstanbul teşkilatındaki istifalar gibi konularla tartışmaların odağında yer almaya devam etmektedir. Büyük umutlarla liderlik koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu “Yeni CHP” sloganı ile CHP’yi AK Parti iktidarının bir alternatifi haline getirmeye...
Bu araştırmanın amacı, MHP’ye kaset operasyona ilişkin halkın görüşlerinin belirlenmesi ve bu olayın başta MHP olmak üzere siyasi partilerinin oy destekleri üzerine etkisini belirlemektir. Araştırma 28-29 Mayıs tarihleri 31 ilin merkez ilçe/ilçeler, diğer ilçeler ve köylerinde toplam 1478 kişi ile yapılmıştır. Araştırma cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak 0,95 güven sınırları içerisinde...
Bu araştırmanın amacı, MHP’de yaşanan kaset operasyonuna ilişkin halkın görüşlerinin belirlenmesi, bu olayın başta MHP olmak üzere siyasi partilerinin oy destekleri üzerindeki etkisinin incelenmesi ve seçime az bir süre kala seçmen davranışının araştırılmasıdır.Bu araştırma 5 yıldan beri sürdürdüğümüz Türkiye'de Siyasal Durum Araştırmaları serisinin bir parçasıdır ve abonelerimiz için yapılmaktadır.   Araştırma; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya,...
Bu araştırmanın temel amacı, son günlerde  ÖSYM’de yaşanan sorunlar ve Usame Bin Ladin’in öldürülmesi olayına ilişkin halkın görüşlerini belirlemektir.   ÖSYM’YE BAKIŞ Son bir yılda ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sürekli olarak sorunlarla karşılaşılmıştır. Özellikle son yapılan LGS’de ortaya çıkan olaylar toplumun büyük kesiminin tepkisini çekmiştir ve halen sorun devam etmektedir. Bu sorun bilhassa sınava giren öğrenciler ve ailelerinde...
Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında; Ortadoğu ve Arap ülkelerine paralel olarak gelişen Suriye’deki halk ayaklanmaları ve Türkiye gündemine ilişkin halkın görüşleri belirlenmiştir. Suriye Olayları Ortadoğu ve Arap Ülkelerindeki Protestolar Araştırmaya katılan seçmenlerin %59’unun Ortadoğu ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarının Batılı devletlerin kışkırtmaları ile gerçekleştiği düşüncesinde...
Bu araştırma Türkiye'de halkın demokrasi algısını belirlemeyi hedeflemektedir. Araştırma, NDI (National Democratic Institute) Türkiye temsilciliği için MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar  Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın anket formunun hazırlanmasında MetroPOLL ekibine NDI'dan Dilek Ertükel ve Ebru Ağduk, İPM (İstanbul Politika Merkezi)'den Fuat Keyman ve Özge Kemahlıoğlu'da katkı vermişlerdir.     BÖLÜM I - SİYASİ...