Şubat 2013’te gerçekleştirdiğimiz bu araştırmanın amacı; İstanbul’da yaşayan yurttaşların öncelikle Hükümetin İmralı ile görüşmeleri konusundaki kanaatlerini belirlemektir. Bunun yanında diğer güncel konular ile birlikte siyasi partilerin oy destekleri ve önde gelen siyasi aktörlerin beğeni seviyeleri araştırılmıştır.   Araştırma; İstanbul’un tümünü kapsayan 39 ilçesinde 26 Ocak – 1 Şubat 2013 tarihleri arasında toplam 2502 kişi ile...
Bu araştırmanın amacı; Türk siyasi hayatına yön veren başta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve muhalefet partilerinin liderleri olmak üzere diğer siyasetçilerin ve devletin temel kurumların itibarlarına yönelik halkın görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa,...
Bu rapor; her yıl sonunda yaptığımız “Liderlerin İtibarı ve Kurumlara Güven” araştırmasının  liderlerin görev onayı ile ilgili kısmını içermektedir. Araştırma; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale,  Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak’ı  içeren 31 ilin...
Bu araştırmanın amacı; öncelikle son zamanlarda ülkemizde yaşanan olaylar ve yakın komşularımızla ilişkilerimizin halk tarafından nasıl algılandığını belirlemektir. Ayrıca her araştırmamızda ölçtüğümüz gibi halkın, ülke ve kendi kişisel geleceği hakkındaki beklentisini, yaşanan bu olayların oy verme davranışına etkisini, partilere ve siyasal aktörlere bakışını tespit etmektir.     Araştırma; Türkiye genelinde 27 ilde 14 – 19 Eylül 2012...
Bu araştırma Türk halkının genel olarak ülkenin ve kendi kişisel geleceği hakkındaki beklentilerini, yaşanan son olaylara bakışını, ve bu olayların seçmenlerin oy verme davranışına etkisini ölçmek için yapılmıştır. Araştırma; Türkiye genelinde 47 ilde 11–20 Haziran 2012 tarihleri arasında toplam 5122 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma; cinsiyet, yaş ve yerleşim yeri kotaları uygulanarak CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -...
Türkiye son 60 yıllık tarihinde üç doğrudan askeri müdahale yaşadı. 27 Mayıs 1960’la başlayan cumhuriyet dönemi darbeleri 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleriyle devam etti. Ardından 28 Şubat ‘post-modern’ darbesi ve 27 Nisan e-muhtırası geldi. Bu arada çok sayıda darbe teşebbüsü olduğu da biliniyor.  Darbelerin bugünlerde yeniden gündeme gelmesinin nedeni Ergenekon ve Balyoz davalarının ardından 12 Eylül darbesinin ve 28 Şubat sürecinin de...
Nisan 2012’de gerçekleştirdiğimiz bu araştırmanın amacı Türkiye’deki seçmenlerin; (a) hayattan memnuniyeti ve gelecek beklentileri, (b) oy verme davranışları, (c) kongrelerden sonra CHP ve lideri hakkındaki kanaatleri, (d) yeni bir parti ve lider beklentisi (e) MİT ve Cemaat ile ilgili tartışma konularına bakışı, (f) liderlerin görev onayı, (g) gündemle ilgili diğer konular ve (h) siyasi partilerin oy desteklerini belirlemektir. Bu araştırma;...
Şubat ve Mart 2012’de gerçekleştirdiğimiz bu araştırmaların amacı, İstanbul’da yaşayan yurttaşların son zamanlarda Türkiye gündemini işgal eden bir kısım konulardaki görüşlerinin belirlenmesidir. Ayrıca hayattan memnuniyet, Türkiye’nin gidişatı, siyasal partilerin oy desteği ve beğenilen/güvenilen lider gibi konularda da katılımcıların görüşleri irdelenmiştir. Bu araştırmalar; İstanbul’un tümünü kapsayan 39 ilçesinde 10–18 Şubat ile 2-4 Mart...
Bu araştırma İstanbul’da yaşayan yurttaşların CHP kongreleri, Yargı – MİT tartışmaları ve PKK ile görüşme konusundaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma İstanbul’un tümünü kapsayan 39 ilçesinde 02–04 Mart 2012 tarihleri arasında cinsiyet, yaş ve ilçe kotaları uygulanarak CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi ile...
Bu araştırma 2011 sonunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın birinci amacı halkın 2011 yılı sonu itibariyle mutluluk seviyesi ve ülkenin gidişatı hakkındaki kanaatlerinin belirlenmesidir. İkinci olarak Hükümetin bir yıllık icraatlarından bazıları hakkında halkın görüşleri ile partilerin oy desteklerinin tespit edilmesidir.   ÜLKENİN GİDİŞATI VE HAYATTAN MEMNUNİYET Türkiye iyiye mi, kötüye mi gidiyor? Araştırmaya katılanlardan Türkiye’nin ‘iyiye...