Araştırmada İstanbul 2.bölgede siyasi partilerin durumu ve seçmen davranışları analizi ile en beğenilen lider konularında halkın görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada alan uygulaması İstanbul 2.bölge sınırları içinde Bayrampaşa, Beşiktaş, beyoğlu, Eminönü, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 13-16 Mayıs 2007 tarihleri arasında toplam 2651 kişi ile cinsiyet, yaş ve ilçe seçmen sayısı kotaları...
“Türkiye’de Siyasal Durum” Araştırması, 2007 yılı Nisan ayında Türk Halkı’nın aşağıdaki konular hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Nisan ayının önemli olayları, hayattan memnuniyet ve kişisel konularla ilgili kanaatler, Türkiye'deki sayasi partilerin durumu ve seçmen davranışları analizi, Cumhurbaşkanı seçimi ve en beğenilen liderkonularında halkın görüşleri belirlenmiştir. Araştırmanın alan...
“Türkiye’de Siyasal Durum” Araştırması, 2007 yılı Şubat ayında Türk Halkı’nın aşağıdaki konular hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Ocak ayının önemli olayları, hayattan memnuniyet ve kişisel konularla ilgili kanaatler, Hükümetin politikaları ve Türkiye'nin ekonomik durumu, Türkiye genelinde Partilerin son oy durumları, seçmen davranışları analizi, Cumhurbaşkanı seçimi ve en beğenilen liderkonularında ...
“Türkiye’de Siyasal Durum” Araştırması, 2006 yılı sona ermeden Türk Halkı’nın aşağıdaki konular hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Türkiye genelinde Partilerin son oy durumları, AK Parti-politikaları ve hükümetin imajı, erken seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, seçim barajı ve koalisyon, en beğenilen lider, AB ve hükümetin AB politikası ve yeni sosyal güvenlik yasası’nın iptali konularında halkın...
İstanbul 3. seçim çevresini oluşturan ilçelerdeki belediye ve kamu hizmetlerinden memnuniyet ile belediye başkanlarının imajının belirlenmesi amacıyla mahalle bazında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ak Parti ilçe teşkilatları da araştırma kapsamında incelenmiştir. Araştırmanın alan uygulaması, 3.seçim bölgesindeki tüm ilçelerde toplam 599 kişi ile cinsiyet ve yaş kotası uygulanarak, yüz yüze görüşme tekniğiyle...
Türk dış politikasıyla ilgili olarak, hükümetin performansı, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB), ABD, komşu ve diğer ülkelerle ilişkilerinin yanı sıra, Irak, Filistin-İsrail ve Kıbrıs sorunu ile çeşitli dış politika konuları hakkındaki halkın kanaatlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. NUTS-1 bölgeleme sistemini esas alan araştırmanın alan uygulaması Türkiye’yi temsil eden 12 il merkezinde toplam 2642 kişi ile, yaş ve cinsiyet kotaları...
Türkiye’nin Aralık, Ocak ve Şubat aylarına ilişkin önemli gündem konularıyla birlikte, toplumun hayattan memnuniyeti, hükümetin ve devlet kurumlarının performansı, siyasi partilerin durumu, Irak ve Irak Seçimleri ile Türkiye’nin öncelikli sorunları konu edilmiştir. NUTS-1 bölgeleme sistemi kullanılmış olan araştırmanın alan uygulaması, Türkiye’yi temsil eden 12 il merkezinde toplam 2922 kişi ile , cinsiyet ve yaş kotaları uygulanarak, yüz yüze...