Süregiden saldırılar sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için devletin yasal düzenlemenin ötesinde gerekli fiili tedbirleri alıp almadığı sorusunu gündeme getiriyor. Toplumun çok büyük bir kesimi bu konuda devletin üzerine düşeni yapmadığı kanısında. Ancak sorun tek başına kamusal otoritenin alacağı tedbirlerle çözülebilecek gibi de görünmüyor. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların çok büyük bir kısmı hasta ve hasta yakınlarınca gerçekleştiriliyor. Devletin koruyucu tedbirlerinin yetersizliğinin yanısıra hasta yakınların bilgisi...
Türkiye’nin yüksek öğrenim politikası son dönemde kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Araştırmalarımızda artan üniversite sayısına karşılık üniversite kalitesi ve üniversite mezunlarının istihdamı sıklıkla bir sorun olarak ifade edilmektedir. Geçtiğimiz günlerde bu tartışmalara bir yenisi eklendi. Hükümetin bu yıl yaptığı düzenlemeye göre YKS’ye giren öğrencilerin ön lisans ve lisans programlarını tercih edebilmesi için uygulanan baraj kuralı kaldırıldı. Bu gelişme akıllara «Üniversite mezunlarının ve üniversite sayısının art...
Pandemi, savaş ve ekonominin etkileri turizm sektöründe pandemi sonrası iyileşmeyi yavaşlatıyor. Özellikle dış pazarda Ukrayna-Rusya savaşının etkisi turizm sektörünün ilgisini yerli turiste çeviriyor. Ülkedeki enflasyon rakamları ise bu ilgiyi karşılıksız bırakabilir. Mevcut ekonomik durumu dikkate alarak indirimlerle Türk pazarını desteklemeye çalışan turizmcilerin beklentileri karşılanabilecek mi? ...
Bu araştırma raporu Türkiye’nin Nabzı Mart’22 nüshasının Avrupa Birliği ve NATO konulu kısmındaki sorulardan derlenmiştir. ...